Obi “pois et fleurs”

Taille : environ 60 x 11 cm (modifiable) + ruban

Matières : coton, satin et thermocollant

 

[wysija_form id="1"]