Obi “geisha”

Taille : environ 58 x 14 cm (modifiable) + ruban

Matières : coton, coton enduit et thermocollant

 

[wysija_form id="1"]